?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

कोरियन भाषा सिकौँ

 
इन्‍टरनेटको मार्फत कोरियन भाषा सिक्‍नको लागि तलको लिङ्कमा क्‍लीक गर्रनुहोस् ।
http://www.kosnet.go.kr/


यो हप्‍ताको कोरियन कोरियन पाठ ४
(Date: 2008-3-29)

기분이 어때요? मुड कस्‍तो छ
गिबुनी अत्तेयो?

리사: 기분이 어때요? लिसाः गिबुनी अत्तेयो?
लिसाः मुड कस्‍तो छ?

구룽: 아주 우울합니다. गुरूङः आजु उउराम्‍िनदा ।
गुरूङः धेरै निराशाजनक छ ।

리사: 왜요? लिसाः वेयो?
लिसाः किन?

구룽: 비자 연장 안 됐으니까요.
गुरूङः विजा यन्‍जाङ आन द् वेस् निकायो ।
गुरूङः भिसाको नवीकरण नभएकोले ।

어휘-शब्‍दार्थः
기분: मुड
아주: धेरै
우울하다: निराशाजनक हुनु
왜: किन
연장: नवीकरण

문법 및 표현: ब्‍याकरण र अभिब्‍यक्‍ितः
कोरियन अभिब्‍यक्‍ितमा विभिन्‍न प्रकारले कारण देखाउन सकिन्‍छ । कृयाको पछाडि ㅡ니까 थपेर पनि कारण देखाउन सकिन्‍छ । कृयाको पछाडि 받침(खुट्टा काटिएको) छ भने चाहिं -으니까 थपिन्‍छ ।

보기:जस्‍तैः
오늘은 일요일이니까 교회에 가요.
आज आईतबार भएकोले चर्च जान्‍छु ।

배가 고프니까 밥을 먹었어요.
भोक लागेकोले भात खाएं ।

피곤하니까 잠을 자야해요.
थकाई लागकोले सुत्‍नुपर्छ ।

돈을 벌고 싶으니까 취직을 했지요?
पैसा कमाउन चाहेकोले नोकरी गरेको हो, है?

Ansan Jeil Church , Korean Class
647-2 Gojan- dong , Ansan
Tel 031-485-0955
For more details: mktaya@gmail.com

 

यो हप्‍ताको कोरियन पाठ-
(Date: 2008-3-19)

할만 하다ㅡगर्न लायकको हुनु

석봉: 무슨 일을 하세요? मुसुन् इरल हासेयो?
सक्‍बोङः के काम गर्नुहुन्‍छ?

쁘라카스 : 저는 공장에 근무해요 जनन् गोङजाङए ग् न्‍मुहेयो
प्रकाशः म कारखानामा काम गर्छु । 

석봉: 일은 어떻세요? सक्‍बोङः इरन अतःसेयो?
काम कस्‍तो छ?

쁘라카스: 할만해요. प्रकाशः हाल्‍मान् हेयो
गर्न लायककै छ ।

शब्‍दार्थः
무슨ㅡकस्‍तो        공장ㅡकारखाना
일하다ㅡकाम गर्नु     어떻다ㅡकस्‍तो हुनु

टिप्‍पणीः 
कोरियनमा ले केही गर्न लायकको छ अथवा ठिकै छ भन्‍ने अभिब्‍यक्‍ितमा कृया +ㄹ/을+만하다 को प्रयोग हुन्‍छ । 

जस्‍तै: 쉴 만한 공원ㅡआराम गर्न लायकको पार्क
먹을 만한ㅡखान लायकको
이 책은 읽을 만하다ㅡयो किताब पढ्न लायकको छ ।
अभिब्‍यिक्‍तिको भाव अनुसार 만하다 कुनै चीजको गुण एकदम राम्रो छ मात्र नभनेर 
त्‍यस्‍तो राम्रो त होइन तर ठीकै छ वा काम चलाउ छ भन्‍ने अर्थमा पनि प्रयोग गरिन्‍छ।

식당 아주마: 왜 조금만 드셨어요? 한국 음식 안 좋아하세요?भान्‍से दिदीः किन थोरै मात्र खानुभएको कोरियन खाना मन पर्दैन
루드라: 괜찮아요, 먹을 만해요.
रूद्रः ठीकै छ । खान लायककै छ ।

यहां रूद्रजीको अभिब्‍यक्‍तिले खानेकुरा धेरै स्‍वादिलो त होइन तर खान लायककै छ भन्‍ने भाव झल्‍काउंछ ।

윤주: 안산 제일 교회 한글 수업 공부 할만 해요?
युन्‍जुः आन्‍सानमा जेइल चर्चको कोरियन कक्षा पढ्न लायकको छ

모헌: 네, 엄청 재미 있어요.
मोहनः हजुर, एकदमै रमाइलो छ ।

Ansan Jeil Church , Korean Class
647-2 Gojan- dong , Ansan
Tel 031-485-0955
For more details: mktaya@gmail.com

 

यो हप्‍ताको कोरियन पाठ-२
(Date: 2008-3-13)
어디에 사십니까? (कहां बस्‍नुहुन्‍छ ?)

주향 M   어디 사십니까?  (अदि सासिम्‍निक्‍का?)
जुह्याङः कहां बस्‍नुहुन्‍छ ?


겔부
M  저는 원곡동에 삽니다. (जनन् वन्गोक्‍दोङए साम्‍निदा ।)
गेल्‍बुः म वन्‍गोक्‍दोङमा बस्‍छु ।


주향 :   분은 어디 사십니까? (ख् बुनन् अदि सासिम्‍िनक्‍का?)
जुह्याङः उहां कहां बस्‍नुहुन्‍छ ?

 

겔부 M  분은  교회 근처에 사십니다.  
(ख्  बुनन् ग्‍योहे कुन्‍छए सासिम्‍िनदा ।)
गेल्‍बुः उहां चर्च नजिकै बस्‍नुहुन्‍छ । 


टिप्‍पणीः
कोरियनमा कर्ताको वचन र लिङगसंग कृयाको कुनै सम्‍बन्‍ध हुंदैन । अर्थात स्‍त्रीलिङग, पुलिङग, एकवचन, वहुवचन
सबैसंग एउटै कृया प्रयोग हुन्‍छ । तर काल र आदरको स्‍तरमा भने ध्‍यान पुर्याउनु पर्छ । र सामान्‍य भाषालाई 
आदरार्थी भाषा बनाउंदा कृया पछाडि 시 थपिन्‍छ ।

जस्‍तैः       가다 -जानु         가시다- गइ बक्‍सिनु
               하다 - गर्नु          하시다- गरिबक्‍सिनु

                살다- बस्‍नु         사시다- बसिबक्‍सिनु 

(कतै बसोवास गर्नु भन्‍ने अर्थमा, कुर्सीमा बस्‍नु भन्‍ने जस्‍तो अर्थमा चाहिं 앉다हुन्‍छ ।)

ऊ सउल जान्‍छ । 그는 사울에 갑니다.
그 분은 서울에 가십니다.-उहां सउल जानुहुन्‍छ । गइबक्‍सिन्‍छ ।
내가 일을 한다-म काम गरिरहेको छु ।
선생님이 일을 하신다.-गरू (टिचर) काम गरिरहनु भएको छ ।

Ansan Jeil Church , Korean
Class

647-2 Gojan- dong , Ansan

Tel 031-485-0955
For more details: mktaya@gmail.com

 

 

यो हप्‍ताको कोरियन पाठ १
(Date: 2008-3-9)
어디 출신이십니까? अदि छुल्सिनिसिम्निका ?

주향 : 당신은 어디 출신이십니까?
जुह्याङः थाङसिनन् अदि छुल्सिनिसिम्निका ?
        तपाईं कहाँको हुनुहुन्छ

겔부 세르빠  저는 네팔사람입니다.
गेल्बु शेर्पाः जनन् नेफाल् साराम् इम्निदा ।
म नेपाली हुँ ।

저는 네팔에서 왔습니다.
जनन् नेफालेस वास्सुम्निदा 
     म नेपालबाट आएको हुँ ।

टिप्पणीः "छुल्सिन" को खास अर्थ "उत्पत्ति स्थान" हो । आफु जन्मेको ठाउं, देश, पढेको विश्वविश्वविद्यालय, गरेको पेशा आदि अर्थमा प्रयोग हुन्छ ।

जस्तै: 그는 옥스퍼드출신이다  ऊ अक्स्फोर्डको उत्पादन हो । अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेको थियो भन्ने अर्थमा

군인 출신 भूतपूर्वसैनिक
그는 가난한 집안 출신이다 ऊ गरीब घरको हो ।

सौजन्यः Ansan Jeil Church , Korean Class
               647-2 Gojan- dong , Ansam   
      Tel 031-485-0955

प्रश्‍न तथा टिप्‍पणीको लागिः mktaya@gmail.com

-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork